Japan

Current gymnasts
Hatakeda Hitomi

 

Kato Ryohei

 

Miyakawa Sae

 

Murakami Mai

 

Nonomura Shogo

 

Sasada Natsumi

 

Shirai Kenzo

 

Sugihara Aiko

 

Tanaka Yusuke

 

Tanigawa Wataru

 

Asuka Teramoto

 

Uchimura Kohei